Filem Malaysia Era 1975-1999

Pengarang : FINAS
Penerbit : FINAS
Tahun Terbitan :2008
Sinopsis :
Buku ini merakamkan sinopsis, maklumat produksi dan gambar filem tempatan yang diterbitkan di antara tahun 1975-1999 iaitu saru tempoh yang merangkumi masa selama 25 tahun perfileman Malaysia. Ruang masa 25 tahun ini dipilih kerana 1975 dianggap tahun atau era bermulanya perfileman Melayu memasuki perubahan secara menyeluruh, iaitu dari segi penerbitan filem warna dan kebangkitan perfileman Melayu yang aktif oleh pengusaha tempatan berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini yang didominasi di kalangan pengusaha dan karyawan-karyawan dari luar negara.