Bilangan Penontonan Mengikut Bahasa Filem (Juta) 2006 – 2015 (JUN)

Filem / Tahun Filem Malaysia* Filem Cina Filem India Filem Inggeris Filem Indonesia Filem Lain-lain Jumlah (RM/JUTA)
2006 4.00 4.59 1.39 16.33 0.20 1.18 27.69
2007 3.73 3.30 1.57 23.26 0.40 1.29 33.55
2008 5.29 4.34 2.13 30.12 0.43 1.54 43.85
2009 6.03 5.44 2.33 28.79 0.11 1.43 44.13
2010 9.44 8.02 3.30 32.83 0.11 0.79 54.49
2011 13.14 7.42 2.26 36.20 0.04 0.44 59.50
2012 9.80 6.60 2.12 37.89 0.01 0.48 56.90
2013 8.08 8.23 2.15 41.44 0.001 1.11 61.02
2014 6.54 6.58 2.72 45.06 0.01 0.89 61.80
2015 4.51 8.10 5.20 49.02 0 1.28 68.11

Jumlah Kutipan Kasar Mengikut Bahasa Filem (Juta) 2006 – 2015(JUN)

Filem / Tahun Filem Malaysia* Filem Cina Filem India Filem Inggeris Filem Indonesia Filem Lain-lain Jumlah (RM/JUTA)
2006 29.62 39.15 11.00 141.92 1.67 10.15 233.51
2007 30.00 28.37 14.30 201.66 3.98 11.00 289.31
2008 45.92 37.86 17.14 263.09 3.65 13.06 380.72
2009 50.87 49.16 21.17 268.49 0.92 12.69 403.30
2010 85.85 75.06 32.46 316.66 0.96 6.98 517.97
2011 126.49 73.56 23.21 374.26 0.35 4.04 601.91
2012 97.29 68.88 22.65 414.16 0.11 4.64 607.73
2013 84.39 91.88 23.78 479.60 0.008 11.57 692.17
2014 74.54 79.63 32.84 563.43 0.27 9.80 760.27
2015 52.99 102.98 66.07 632.57 0 14.49 869.10

Dikemaskini pada 10/03/16 8:20 AM