Pengeluaran Lesen Filem : 2006 – 2016

KATEGORI LESEN / TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pengeluaran Filem (PF) 576 944 836 1,002 1,053 1,169 1,231 1,162 1,349 1,254 1,485
Pengeluaran Video (PV) 80 59 59 50 41 43 37 2,440 44 32 14
Pengedaran Filem (DF) 529 633 551 711 775 913 985 848 1,070 941 1,201
Pengedaran Video (DV) 3,752 3,394 3,400 3,304 3,015 2,766 2,701 1,419 2,182 1,896 1,742
Pemameran Filem (EF) 305 432 474 592 591 686 788 1,379 987 941 1,138
Pemameran Video (EV) 836 951 1,192 1,231 1,357 1,445 1,373 37 1,533 1,394 1,437
Jumlah 6,078 6,413 6,512 6,890 6,832 7,022 7,115 7,285 7,165 6,458 7,017

Dikemaskini Pada 14/03/16 11:18 PM