Pengeluaran Lesen Filem : 2006 – 2017 (JAN – SEP)

KATEGORI LESEN / TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
JAN – SEP
Pengeluaran Filem (PF) 576 944 836 1,002 1,053 1,169 1,231 1,162 1,349 1,254 1,485 1,704
Pengeluaran Video (PV) 80 59 59 50 41 43 37 2,440 44 32 14 49
Pengedaran Filem (DF) 529 633 551 711 775 913 985 848 1,070 941 1,201 945
Pengedaran Video (DV) 3,752 3,394 3,400 3,304 3,015 2,766 2,701 1,419 2,182 1,896 1,742 1,106
Pemameran Filem (EF) 305 432 474 592 591 686 788 1,379 987 941 1,138 1,505
Pemameran Video (EV) 836 951 1,192 1,231 1,357 1,445 1,373 37 1,533 1,394 1,437 1,715
Jumlah 6,078 6,413 6,512 6,890 6,832 7,022 7,115 7,285 7,165 6,458 7,017 5,535

Dikemaskini Pada 20/10/17 11:28 AM