Pengeluaran Lesen Filem : 2006 – 2015

KATEGORI LESEN / TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pengeluaran Filem (PF) 576 944 836 1,002 1,053 1,169 1,231 1,162 1,349 1,254
Pengeluaran Video (PV) 80 59 59 50 41 43 37 2,440 44 32
Pengedaran Filem (DF) 529 633 551 711 775 913 985 848 1,070 941
Pengedaran Video (DV) 3,752 3,394 3,400 3,304 3,015 2,766 2,701 1,419 2,182 1,896
Pemameran Filem (EF) 305 432 474 592 591 686 788 1,379 987 941
Pemameran Video (EV) 836 951 1,192 1,231 1,357 1,445 1,373 37 1,533 1,394
Jumlah 6,078 6,413 6,512 6,890 6,832 7,022 7,115 7,285 7,165 6,458

Dikemaskini Pada 15/03/16 3:33 PM