Penerbitan Drama TV : 2006 – 2016

Tahun / Perkara Bilangan Judul Bilangan Penerbit Kos Penerbitan (RM)/(Juta)
2006 160 78 45.35
2007 182 81 54.72
2008 212 91 69.98
2009 213 95 74.05
2010 269 118 79.55
2011 276 126 77.84
2012 250 122 83.58
2013 222 178 115.64
2014 165 171 71.20
2015 119 54.72
2016 115 66.50

Dikemaskini pada 14/03/17 12:56 PM