PEMAKLUMAN BAGI LANJUTAN TEMPOH PEMBAHARUAN LESEN AKTIVITI PERFILEMAN (PENGELUARANH, PENGEDARAN, DAN PEMAMERAN FILEM) SERTA TUNTUTAN BAYARAN BALIK DEPOSIT KEPADA PEMEGANG LESEN ADALAH SEHINGGA 30 JUN 2017