GARIS PANDUAN / TATACARA PERMOHONAN SIJIL MIM

(Sijil Akuan Iklan Buatan Malaysia)

 1. Syarikat filem yang mempunyai lesen pengeluaran daripada FINAS yang masih sah tempohnya.
 2. Melengkapkan borang permohonan.
 3. Setiap permohonan yang lengkap hendaklah disertakan dengan dokumen berikut:-
  1. Sesalinan borang permohonan;
  2. Sesalinan Skrip Iklan Televisyen dari Kementerian Penerangan Malaysia;
  3. Sesalinan Papan Cerita (Story Board);
  4. Sesalinan Pasport dan Pas Kerja atau berkaitan dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen sekiranya pekerja filem asing terlibat dalam pengeluaran sesuatu filem iklan;
  5. Surat kebenaran jika lokasi penggambaran dan paska produksi di luar negara;
  6. Surat kebenaran jika menggunakan kakian asing;
  7. Tenaga karyawan tempatan yang terlibat dalam penggambaran filem hendaklah berdaftar dengan FINAS dan menjadi ahli kepada persatuan-persatuan yang diiktirafkan oleh FINAS di bawah Padu Citra.
  8. Mengemukakan sesalinan iklan dalam format pita video VHS
 4. Permohonan berasingan diperlukan jika berlainan dari segi citra atau jangkamasa.
 5. Hanya satu permohonan bagi iklan yang sama walaupun mempunyai pelbagai bahasa.
 6. Membuat bayaran Sijil MIM sebanyak RM100.00 bagi setiap MIM yang dikeluarkan.

Sila muat turun borang Permohonan Sijil Akuan Filem Iklan Buatan Malaysia di pautan di bawah.