Jawatankuasa Lantikan Pengendalian kafetaria telah bersetuju melantik Cinta Kasih Productions mengendali kafe di FINAS, Petaling Jaya. Cinta Kasih Production telah mula beroperasi pada 6 Ogos 2019.

Mesyuarat juga bersetuju semua perolehan perkhidmatan bekalan makanan dan minuman untuk mesyuarat rasmi dan sewaan fasiliti FINAS wajib menggunakan perkhidmatan syarikat yang dilantik.