DANA KANDUNGAN DIGITAL (DKD) BAGI FILEM CEREKA, PROGRAM TV DAN DOKUMENTARI KINI DIBUKA

PETALING JAYA, 11 September 2023 –

Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) sebagai agensi pelaksana Dana Kandungan Digital (DKD) Kementerian Komunikasi dan Digital membuka permohonan Dana Filem Cereka, Dana Program TV (Super Telefilem) dan Dana Dokumentari bermula 11 September 2023 hingga 11 Oktober 2023. Ianya selaras dengan usaha Kerajaan bagi memastikan kesinambungan penerbitan karya kreatif tempatan terutamanya untuk yang berkualiti dan berdaya saing di dalam dan luar negara.

Berikut adalah infografik kenyataan keperlua Dana Filem Cereka, Dana Program TV
(Super telefilem) dan Dana Dokumentari.

Sebarang permohonan adalah tertakluk kepada Garis Panduan dan Peraturan DKD yang berkuat kuasa. Permohonan secara dalam talian boleh dibuat menerusi laman web www.finas.gov.my atau di http://sppik.finas.my.

Sebarang pertanyaan berkaitan SPPIK boleh diajukan di ruangan ADUAN/PERTANYAAN SPPIK atau dengan Bahagian Pengurusan Produksi FINAS melalui e-mel di infodkd@finas.my / sitinoraiysha@finas.my.

Dana Cereka mobile_PAGE 1
Dana Cereka mobile_PAGE 2
Dana Cereka mobile_PAGE 3
Dana Cereka mobile_PAGE 4
Dana Cereka mobile_PAGE 5
Dana Program TV mobile_page 1
Dana Program TV mobile_page 2
Dana Program TV mobile_page 3
Dana Program TV mobile_page 4
Dana Program TV mobile_page 5
Dana Dokumentari mobile_01
Dana Dokumentari mobile_02
Dana Dokumentari mobile_03
Dana Dokumentari mobile_04
Dana Dokumentari mobile_05

Dikeluarkan oleh :
PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL MALAYSIA