PELANGGAN YANG DIHORMATI

MULAI 1 MEI 2018, SEMUA PERMOHONAN BAGI SURAT SOKONGAN KEMASUKAN PEKERJA FILEM ASING (PFA) HENDAKLAH DIKEMUKAKAN KEPADA FINAS 10 HARI SEBELUM TARIKH KEMASUKAN PEKERJA BERKENAAN

KERJASAMA DAN PERHATIAN PIHAK TUAN/PUAN DIUCAPKAN
TERIMA KASIH

BAHAGIAN PELESENAN & PENGUATKUASAAN