SEBUT HARGA KONTRAK PERKHIDMATAN SEWAAN EMPAT (4) BUAH MESIN FOTOSTAT BAGI TEMPOH LIMA (5) TAHUN UNTUK KEGUNAAN PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL MALAYSIA (FINAS) KELANG – FINAS (S) A.002/24 (20) – 15

Jadual Harga – Mesin Fotostat