POSTER DANA (1poster)jpgSENARAI PENERIMA 2
INFO 3

DANA PEMASARAN

Permohonan Dana Pemasaran adalah dibuka sepanjang tahun

Syarat Permohonan :

  1. Permohonan telah mendapat kelulusan LPF
  2. Permohon telah memohon / lulus Skim Wajib Tayang
  3. Pemohonan perlu dihantar kepada sekretariat DKD sekurang-kurangnya dua bulan sebelum tarikh tayangan di panggung wayang.

INFO 1

INFO 2

INFO 4

 

Muat turun borang permohonan

 Dana Mikro
 Dana Pemasaran
 Dana Produksi