FINAS melalui Unit Penyelidikan, Bahagian Dasar dan Perancangan ingin mendengar maklum balas anda mewakili kumpulan sasar industri. Maklum balas anda adalah penting sebagai data dan input FINAS bagi Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12) selain digunakan bagi memperkasakan industri perfileman negara dan seterusnya meningkatkan kualiti perkhidmatan FINAS.

Sila klik pada pautan ini untuk melengkapkan tinjauan pendapat yang akan mengambil masa kurang daripada 4 minit untuk disiapkan. Tinjauan ini adalah dari 1 hingga 15 November 2019.
Terima kasih atas perhatian, maklum balas dan kerjasama anda.

forms.gle/K9QGuxt9UZsY1GRs5

Poster QR code survey finas