Keadaan Dan Permasalahan Penulis Dan Penulisan Skrip

Pengarang : Asiah Sarji, Faridah Hashim & Mazni Buyong
Penerbit : FINAS
Tahun Terbitan :1997
Sinopsis :
Merupakan hasil usaha kerjasama penyelidikan di antara FINAS dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Kajian ini memberi gambaran tentang latar belakang keadaan dan masalah berkaitan dengan penulis serta penulisan skrip. Isu-isu yang dikaji adalah pelbagai dan berkisar dari perkara utama yang serius termasuk bayaran, pendapatan, latihan dan pendidikan serta mutu skrip. Di samping itu, sikap dan minat penulis, kritikan media serta masalah lain yang dihadapi dalam penghasilan skrip juga diutarakan.