SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN PERALATAN PRODUKSI DAN AKSESORI UNTUK KEGUNAAN BAHAGIAN TEKNOLOGI AUDIO VISUAL FINAS PETALING JAYA

KENYATAAN TAWARAN (11)