KENYATAAN MEDIA FINAS_PENGGAMBARAN PKP MEI 2021-8 (1)

Nota penting:

***Aktiviti penggambaran yang dibenarkan di kawasan PKP ialah penggambaran dan rakaman dalaman (studio) tertakluk kepada SOP yang dikeluarkan oleh MKN.