Pola Pengamalan Profesionalisme Dalam Industri Filem Malaysia

Pengarang : Dr. Asiah Sarji, Dr. Faridah Hashim, Mazni Buyong & Penerbit UKM
Penerbit : FINAS
Tahun Terbitan :1996
Sinopsis :
Walaupun perubahan sistem dan keadaan dalam dunia perfileman semakin ketara, namun perubahan ini sangat perlahan berbanding institusi lain di Malaysia seperti institusi lain di Malaysia seperti industri penyiaran dan telekomunikasi yang nyata berkembang pesat. Kelembapan perkembangan institusi filem adalah masalah tenaga manusia yang merupakan salah satu sub-sistem utama dalam aktiviti pembuatan filem. Mutu tenaga manusia dan kaedah penggunaannya dalam industri filem di Malaysia dianggap tidak profesional atau kurang profesional.