2017

BilPetunjuk Prestasi Utama (KPI)Target 2017Achievement 2017
1
Empowering Creative Industry (Marketing)

Boosting and promoting the export of local content globally via international strategic partnerships

RM70 Million worth exportRM81.33 Million worth export
2Empowering Creative Industry (Investment)

Boosting inward investment in Malaysia as a thriving filming location and investment hub domestically and internationally via Film In Malaysia Incentive
RM100 Million inward investment (QMPE)
RM141.8 Million inward investment (QMPE)
3Empowering Creative Industry (Organizational Transformation)

Developing Organizational transformation through job recruition and succession planning
100%100%
4Empowering Creative Industry (Licensing)

Increasing the numbers of production, distribution, and exhibition licenses
700 License issuance
850 License issuance
5Empowering Creative Industry (Human Capital Development)

Empowering industry talents and players with high value skills
30

Programs with film associations
40
Programs with film associations
6Empowering Creative Industry (Human Capital Development)

Empowering young industry talent and players with high value skills
800

Trained and incubated young filmmakers
1000

Trained and incubated young filmmakers
7Building Knowledge Society (Audio Visual Content Production)

Producing world class audio visual content in manifesting government aspiration and communication

250

Audio visual content production
280

Audio visual content production
8Building Knowledge Society (Big Data Development)

Collecting, analyzing and recording the success stories of Malaysian films on global stage

100%100%
9Connecting People (Promotion and Communication)

Elevating the support and spirit towards Malaysian films throughout nation
12

Programs all year round
16

Programs all year round
10Connecting People (Promotion and Communication)

Escalating shared information and knowledge of industry with various stakeholders via new communication channels
600

Downloaded info and news coverage on official media
900

Downloaded info and news coverage on official media

2016

PETUNJUK PRESTASI 2016

Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama Pencapaian
2016
(JANUARI
–JULAI)
(Unit Galakan Industri)

Permodalan dan Insentif

Jumlah Kutipan Kasar Filem Cereka Tempatan Melalui Syarat Wajib Tayang 98
(Unit Khidmat Produksi)

Pembangunan Infrastruktur

Hasil sewaan kemudahan, peralatan perfileman dan khidmat pasca produksi serta penjualan bahan audio visual RM21,329,568juta
Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama Pencapaian
2016
(JANUARI
JULAI)
BAHAGIAN PENGURUSAN PRODUKSI

Pembangunan Filem Dokumentari

Penerbitan Dokumentari bertaraf antarabangsa dengan kerjasama badan penyiar antarabangsa 8
Penerbitan Dokumentari 40
BAHAGIAN KREATIF & TEKNIKAL Promo 116
Bilangan Liputan Peristiwa Penting Dan Bersejarah Negara 135
BAHAGIAN PEMASARAN DAN PROMOSI

(Unit Pasaran Antarabangsa)

Penyertaan pasaran filem antarabangsa dengan nilai jualan di pasaran filem antarabangsa RM45.172 juta
GALAKAN PENGGAMBARAN

(Unit Galakan Penggambaran)

Pelaburan Produksi di  Malaysia RM457.036 juta
Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama
Pencapaian

2016
(JANUARI
-JULAI)
BHG PELESENAN & PENGUATKUASAAN

Pengurusan, Pentadbiran dan Perundangan

***

Pengeluaran Lesen Baru 869
 

Pemeriksaan lesen terhadap aktiviti perfileman

2,168
BAHAGIAN KEWANGAN Prestasi pembayaran bil dalam masa 14 hari 100%
PUSAT SUMBER

& RESTORASI

Bilangan Alihan Tajuk Filem Dalam Format Analog Ke Format Digital  -Tiada pencapaian

Mesin rosak

-Laporan telah dibuat kepada Pengarah Bahagian

2016

2015

PETUNJUK PRESTASI 2015

 

Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama Pencapaian 2015
BAHAGIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

(Unit Latihan Industri)

Pembangunan Modal Insan

1. Penyediaan Program Latihan Perfileman termasuk Program Master Class 2
2. Latihan Perfileman, Bengkel,Apresiasi & seminar 17
(Unit Galakan Industri)

Permodalan dan Insentif

Jumlah Kutipan Kasar Filem Cereka Tempatan Melalui Syarat Wajib Tayang RM51.71JUTA
(Unit Khidmat Produksi)

Pembangunan Infrastruktur

Hasil sewaan kemudahan, peralatan perfileman dan khidmat pasca produksi serta penjualan bahan audio visual RM1,329,568JUTA
 

 

 

 

Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama Pencapaian
2015
BAHAGIAN PENGURUSAN PRODUKSI

Pembangunan Filem Dokumentari

Penerbitan Dokumentari bertaraf antarabangsa dengan kerjasama badan penyiar antarabangsa
Penerbitan Dokumentari 38
BAHAGIAN KREATIF & TEKNIKAL Promo 90
Bilangan Liputan Peristiwa Penting Dan Bersejarah Negara 165
BAHAGIAN PEMASARAN DAN PROMOSI

(Unit Pasaran Antarabangsa)

Penyertaan pasaran filem antarabangsa dengan nilai jualan di pasaran filem antarabangsa RM45.172JUTA
GALAKAN PENGGAMBARAN

(Unit Galakan Penggambaran)

Pelaburan Produksi di  Malaysia RM457.038JUTA
Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama Pencapaian
2015
BHG PELESENAN 

Perundangan dan penguatkuasaan (KPI baru)

***

 

Pengeluaran Lesen Baru

869
Pemeriksaan lesen terhadap aktiviti perfileman 2,168
BAHAGIAN KEWANGAN Prestasi pembayaran bil dalam masa 14 hari 100%
BAHAGIAN KEJURUTERAAN Hasil Jualan MyCC4DWorld  RM75,690
PUSAT SUMBER

& RESTORASI

Bilangan Alihan Tajuk Filem Dalam Format Analog Ke Format Digital  -Tiada pencapaian

Mesin rosak

-Laporan telah dibuat kepada Pengarah Bahagian

2015

2014

PETUNJUK PRESTASI 2014

Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama Pencapaiann 2014
BAHAGIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

(Unit Latihan Industri)

Pembangunan Modal Insan

1. Penyediaan Program Latihan Perfileman termasuk Program Master Class 41
2. Bilangan Peserta 713
(Unit Galakan Industri)

Permodalan dan Insentif

Jumlah Kutipan Kasar Filem Cereka Tempatan Melalui Syarat Wajib Tayang RM85.33juta
(Unit Khidmat Produksi)

Pembangunan Infrastruktur

Hasil sewaan kemudahan, peralatan perfileman dan khidmat pasca produksi serta penjualan bahan audio visual RM2.5juta
BAHAGIAN KEJURUTERAAN 1.Jumlah Jam Bahan Digital         ( NKEA CCI EPP1 – MYCC – Key Initiative 2 )

2.Muatnaik bahan digital ke DAMNDS bagi agensi KKMM

122,552.95

14,853

Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama Pencapaian 2014
BAHAGIAN PENGURUSAN PRODUKSI

Pembangunan Filem Dokumentari

Penerbitan Dokumentari bertaraf antarabangsa dengan kerjasama badan penyiar antarabangsa 11
Penerbitan Dokumentari 33
BAHAGIAN KREATIF & TEKNIKAL Promo 117
Bilangan Liputan Peristiwa Penting Dan Bersejarah Negara 274
BAHAGIAN PEMASARAN DAN PROMOSI

(Unit Pasaran Antarabangsa)

Penyertaan pasaran filem antarabangsa dengan nilai jualan di pasaran filem antarabangsa RM214.51

juta

GALAKAN PENGGAMBARAN

(Unit Galakan Penggambaran)

Pelaburan Produksi di  Malaysia RM 362,371,646.03

Juta

Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama Pencapaian
2014
BHG PELESENAN & PENGUATKUASAAN

Pengurusan, Pentadbiran dan Perundangan

***

Notifikasi aduan dalam masa 24 jam bekerja.

(Disesuaikan dengan KPI YB Menteri dan KPI KSU)

75.75%

Aduan (25/33)

Tindakan diambil ke atas aduan dalam masa 72 jam bekerja

(Disesuaikan dengan KPI YB Menteri dan KPI KSU)

24.24%

Kes (8/33)

BAHAGIAN KEWANGAN Prestasi pembayaran bil dalam masa 14 hari 99.53%
PUSAT SUMBER

& RESTORASI

Bilangan Alihan Tajuk Filem Dalam Format Analog Ke Format Digital 165 jam

2014

2013

PETUNJUK PRESTASI 2013

 

Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama Pencapaian 2013
BAHAGIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

(Unit Latihan Industri)

Pembangunan Modal Insan

1. Penyediaan Program Latihan Perfileman termasuk Program Master Class 46
2. Bilangan Peserta 891
(Unit Galakan Industri)

Permodalan dan Insentif

Jumlah Kutipan Kasar Filem Cereka Tempatan Melalui Syarat Wajib Tayang RM85juta
(Unit Khidmat Produksi)

Pembangunan Infrastruktur

Hasil sewaan kemudahan, peralatan perfileman dan khidmat pasca produksi serta penjualan bahan audio visual RM2.06juta
BAHAGIAN KEJURUTERAAN 1.Jumlah Jam Bahan Digital         ( NKEA CCI EPP1 – MYCC – Key Initiative 2 )

2.Muatnaik bahan digital ke DAMNDS bagi agensi KKMM

26,154(jam)

10,058

Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama Pencapaian
2013
BAHAGIAN PENGURUSAN PRODUKSI

Pembangunan Filem Dokumentari

Penerbitan Dokumentari bertaraf antarabangsa dengan kerjasama badan penyiar antarabangsa 8
Penerbitan Dokumentari 47
BAHAGIAN KREATIF & TEKNIKAL Promo 97
Bilangan Liputan Peristiwa Penting Dan Bersejarah Negara 268
BAHAGIAN PEMASARAN DAN PROMOSI

(Unit Pasaran Antarabangsa)

Penyertaan pasaran filem antarabangsa dengan nilai jualan di pasaran filem antarabangsa RM160.70
 juta
GALAKAN PENGGAMBARAN

(Unit Galakan Penggambaran)

Pelaburan Produksi di  Malaysia RM148
juta
Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama Pencapaian
2013
BHG PELESENAN & PENGUATKUASAAN

Pengurusan, Pentadbiran dan Perundangan

***

Notifikasi aduan dalam masa 24 jam bekerja.

(Disesuaikan dengan KPI YB Menteri dan KPI KSU)

100%
(Jumlah 58 kes)
Tindakan diambil ke atas aduan dalam masa 72 jam bekerja

(Disesuaikan dengan KPI YB Menteri dan KPI KSU)

93%
54/58 kes
(34-Tindakan
20-Tindakan
berbentuk
amaran )
BAHAGIAN KEWANGAN Prestasi pembayaran bil dalam masa 14 hari 100%
PUSAT SUMBER

& RESTORASI

Bilangan Alihan Tajuk Filem Dalam Format Analog Ke Format Digital 130 jam

2013