11
Harga : RM 48.00
Sinopsis :

Buku ini menjelaskan bagaimana keadaan dalam industri filem dokumentasi Malaysia diterokai secara saintifik dan sistematik berasaskan isu – isu yang diberi perhatian. Pendekatan kajian bermaksud perspektif atau cara isu industri dokumen ini diteliti sebagai subjek kajian. Kandungan buku yang memberi maklumat hasil penyelidikan mengenai industri filem dokumentari di Malaysia, kajian sistem, fungsi pasaran dan kegunaan.