Tarikh : 22 Jun 2020
Masa : 11.00 pagi
Kehadiran :
1. Encik Abdul Halim Anen, Pengarah Pelesenan & Penguatkuasaan,
2. Encik Zulkarna’nin Hassan, Ketua Zon Utara
3. Pegawai-pegawai FINAS