SEBUT HARGA KONTRAK PERKHIDMATAN SEWAAN EMPAT (4) BUAH MESIN FOTOSTAT BAGI TEMPOH LIMA (5) TAHUN UNTUK KEGUNAAN PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL MALAYSIA (FINAS) – FINAS (S) A.002/24 (20)
Kenyataan Tawaran (18)