Tarikh: 16 September 2020

Tempat: Stadium Tertutup Sibu, Sarawak

Tetamu Kehormat:

  1. Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Patinggi Hajjah Raghad Kurdi Taib
  2. YAB Tan Sri Datuk Patinggi Haji Muhyiddin Haji Mohd. Yassin, Perdana Menteri Malaysia dan Yang Amat Berbahagia Puan Sri Datin Patinggi Hajah Noorainee Haji Abdul Rahman
  3. YAB Datuk Patinggi (Dr.) Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg, Ketua Menteri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Datuk Amar Hajjah Juma’ani Tun Tuanku Haji Bujang
  4. YB Datuk Aidi Haji Moktar, wakil Ketua Menteri Sabah
  5. Menteri-Menteri Kabinet