#LensaFINAS
Merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVII, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zarith Sofia Binti Almarhum Sultan Idris Shah
Daulat Tuanku
#FINASMalaysia
#FilemKitaCitraKita
#MalaysiaMadani

sultan