Singpore Film Commission (SFC) akan mengadakan Feature Film Clinic dari 1-3 Julai 2020. Dalam program ini, konsultasi secara mendalam dan satu per satu oleh pakar skrip dan edaran akan dilakukan bagi 10 filem yang terpilih.

Dokumen/bahan yang diperlukan boleh dihantar kepada SFC@imda.gov.sg sebelum/pada 8 Jun 2020. Untuk maklumat lanjut, pihak SFC juga boleh dihubungi melalui email SFC@imda.gov.sg.

SFC Feature Film Clinic 2020 – EDM