Dengan kerjasama : Majlis Daerah Bera

Dengan sokongan : Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS)

Dirasmikan oleh : YBrs. Tuan Zakaria Abdul Hamid, Pengerusi FINAS

Tarikh : 23 Ogos 2020 (Ahad)
Tempat : Dewan Cemerlang, Majlis Daerah Bera, Pahang

Kehadiran :
1) YBrs. Puan Norley Aimi Nadiah, Pengerusi Eksekutif Mache Allstar United Sdn. Bhd
2) YBrs. Encik Arifful Ahmadi Ab. Rahman, Penasihat Mache Allstar United Sdn.
1

7