Bilangan Penontonan Mengikut Negeri (Mil): 2018 – 2023 (FEB)

State/ Year 2018 2019 2020 2021 2022  2023 
JOHOR 8.98 9.82 1.16 0.35 3.27 2.31
MELAKA 3.25 3.11 0.43 0.15 1.12 0.77
N.SEMBILAN 2.48 2.40 0.33 0.04 0.81 0.56
K.LUMPUR 19.30 18.39 2.24 0.90 6.35 3.82
PUTRAJAYA 3.74 3.5 0.36 0.26 1.45 0.50
SELANGOR 16.74 17.20 2.25 0.62 6.29 4.32
PERAK 5.99 6.06 0.99 0.17 2.35 1.52
P.PINANG 6.14 5.96 0.81 0.14 1.70 1.30
KEDAH 3.22 3.59 0.26 0.001 0.87 0.41
PERLIS 0 0 0 0 0
TERENGGANU 1.10 1.15 0.07 0.005 0.59 0.36
KELANTAN 0 0 0 0 0 0
PAHANG 2.40 2.79 0.34 0.02 0.64 0.42
SARAWAK 3.21 3.11 0.43 0.07 1.37 0.90
LABUAN 0.07 0.09 0 0 0.005 0.02
SABAH 4.50 4.20 0.37 0.07 0.46 0.48
Jumlah(Mil) 81.12 81.37 1.20 2.92 27.28 17.37

Jumlah Kutipan Kasar Mengikut Negeri (Mil) : 2018 – 2023

Negeri / Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023
JOHOR 128.02 141.90 16.12 4.50 59.92 43.19
MELAKA 43.72 42.29 4.91 1.02 18.90 13.42
N.SEMBILAN 33.36 32.94 4.16 0.70 13.25 9.49
K.LUMPUR 280.36 272.90 30.86 10.02 117.58 72.37
PUTRAJAYA 4.12 3.83 6.0 4.78 9.65
SELANGOR 229.00 246.71 29.86 6.30 112.23 8.69
PERAK 72.44 70.56 9.70 1.45 33.14 21.65
P.PINANG 78.69 79.44 11.40 2.35 29.52 23.10
KEDAH 40.51 45.42 3.59 0.15 13.66 6.47
PERLIS 0 0 0 0 0 0
TERENGGANU 13.92 14.89 0.96 0.08 8.82 5.68
KELANTAN 0 0 0 0 0 0
PAHANG 32.29 41.00 4.90 0.15 10.53 7.59
SARAWAK 40.93 38.84 4.59 0.14 21.35 14.45
SABAH 50.21 49.58 4.33 0.25 7.06 7.45
LABUAN 0.07 0.9 0 0 0.09 0.31
Jumlah(Juta) 1.04bil 1.08bil 131.38 31.89 472.66 315.51