Bilangan Penontonan Mengikut Negeri (Mil): 2012 – 2019

STATE / YEAR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
JOHOR 6.45 7.06 6.67 7.82 6.96 8.30 8.98 9.82
MELAKA 2.58 2.63 2.70 2.82 2.82 2.87 3.25 3.11
N.SEMBILAN 1.71 1.73 1.89 2.28 2.34 2.30 2.48 2.40
K.LUMPUR 16.57 16.89 16.21 17.32 18.50 18.27 19.30 18.39
SELANGOR 12.41 14.62 15.12 16.20 17.21 16.35 16.74 17.20
PERAK 3.13 3.37 3.21 4.42 4.92 5.00 5.99 6.06
P.PINANG 5.23 5.32 5.03 5.48 6.08 6.14 6.14 5.96
KEDAH 1.63 1.57 1.88 1.84 2.60 2.93 3.22 3.59
PERLIS 0 0 0 0 0 0 0 0
TERENGGANU 0.38 0.43 0.39 0.43 0.43 0.82 1.10 1.15
KELANTAN 0 0 0 0 0 0 0 0
PAHANG 2.37 2.31 2.26 2.41 2.24 2.17 2.40 2.79
SARAWAK 1.42 1.92 2.86 2.99 3.15 3.22 3.21 3.11
SABAH 3.02 3.17 3.58 4.10 4.38 4.47 4.50 4.20
Jumlah(Juta) 56.90 61.02 61.80 68.11 71.63 72.84 77.31 77.78

Jumlah Kutipan Kasar Mengikut Negeri (Mil) : 2012 – 2019

NEGERI / TAHUN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
JOHOR 69.58 84.04 88.27 106.64 94.33 119.97 128.02 141.90
MELAKA 24.45 28.26 31.23 34.63 34.91 37.95 43.72 42.29
N.SEMBILAN 17.28 18.79 22.55 27.70 28.81 30.57 33.36 32.94
K.LUMPUR 193.69 205.90 218.73 240.61 257.78 265.91 280.36 272.90
SELANGOR 135.39 166.81 188.97 209.58 221.74 223.72 229.00 246.71
PERAK 33.83 38.77 39.16 55.11 60.46 63.34 72.44 70.56
P.PINANG 50.69 54.37 39.16 68.11 74.01 77.75 78.69 79.44
KEDAH 16.10 17.13 20.96 21.03 29.55 36.07 40.51 45.42
PERLIS 0 0 0 0 0 0 0 0
TERENGGANU 3.84 4.32 4.60 5.56 5.51 10.20 13.92 14.89
KELANTAN 0 0 0 0 0 0 0 0
PAHANG 22.60 24.02 24.67 27.85 25.99 28.60 32.29 41.00
SARAWAK 14.16 20.43 30.08 32.47 37.07 40.66 40.93 38.84
SABAH 25.12 29.33 33.76 39.81 45.14 48.90 50.21 49.58
Jumlah(Juta) 607.73 692.17 760.27 869.10 915.30 983.64 1.04bil 1.08bil