Statistik Filem Malaysia

Kutipan & Penontonan Untuk Semua Filem Asing & Tempatan di Pawagam 2017 – 2021

Jumlah / Tahun 2017 2018 2019 2020 2021
Penontonan (juta) 72.84 77.31 77.78 77.78 3.72
Kutipan Kasar (juta) RM 983.64 RMĀ 1.04bil RM 1.08bil RM 123.95 RM 22.0
Jumlah Pawagam 151 156 162 166 162
Jumlah Skrin 1,094 1,094 1,183 1,216 1,185
Jumlah Kerusi 185,997 186,911 193.333 196,599 191,338

Data Filem Cereka Tempatan 2017 – 2021

FILEM TEMPATAN* 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Filem 59 54 47 23 3
Kutipan Kasar (juta) RM 57.57 RM 170.40 RM 144.71 11.623 0.14
Penontonan (juta) 4.52 13.21 11.61 0.50 0.015
Purata Penontonan (juta) 0.077 0.245 0.242 0.021 0.015
Purata Harga Tiket RM 12.74 RM 12.90 RM 12.46 RM 23.24 RM 0.30
Purata Kutipan (juta) RM 0.98 RM 3.15 RM 3.01 RM 0.50 RM 0.04

* Termasuk filem yang tidak melalui Skim Wajib Tayang