Statistik Filem Malaysia

Kutipan & Penontonan Untuk Semua Filem Asing & Tempatan di Pawagam 2006 – 2018

Jumlah / Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(Jan Jun)
Penontonan (juta) 27.69 33.55 43.85 44.13 54.49 59.50 56.90 61.02 61.80 68.11 71.63 72.84 31.12
Kutipan Kasar (juta) RM 233.51 RM 289.31 RM 380.72 RM 403.30 RM 517.97 RM 601.91 RM 607.73 RM 692.17 RM 760.26 RM 869.10 RM 915.30 RM 983.64 RM 438.05
Jumlah Pawagam 68 76 91 93 100 107 121 124 134 141 144 151 158
Jumlah Skrin 287 353 453 485 571 639 754 774 869 944 991 1,094 1,113
Jumlah Kerusi 66,822 78,496 92,642 101,165 110,424 120,941 138,838 141,471 154,583 163,327 172,091 185,997 190,391

Data Filem Cereka Tempatan 2010 – 2018

FILEM TEMPATAN* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2014 2015 2016 2017 2018(Jan-Jun)
Jumlah Filem 39 49 76 71 84 82 84 82 47 59 32
Kutipan Kasar (juta) RM 85.85 RM 126.49 RM 97.29 RM 85.34 RM 78.61 RM 52.99 RM 78.61 RM 52.99 RM 84.48 RM 57.57 RM 39.46
Penontonan (juta) 9.24 13.13 9.80 8.08 9.80 8.08 6.55 4.51 7.16 4.52 2.62
Purata Penontonan (juta) 0.237 0.268 0.129 0.114 0.078 0.055 0.078 0.055 0.152 0.077 0.082
Purata Harga Tiket RM 9.291 RM 9.633 RM 9.93 RM 10.56 RM 11.38 RM 11.75 RM 11.38 RM 11.75 RM 11.80 RM 12.74 RM 15.06
Purata Kutipan (juta) RM 2.201 RM 2.581 RM 1.28 RM 1.20 RM 0.89 RM 0.65 RM 0.89 RM 0.65 RM 1.80 RM 0.98 RM 1.23

* Termasuk filem yang tidak melalui Skim Wajib Tayang