Statistik Filem Malaysia

Kutipan & Penontonan Untuk Semua Filem Asing & Tempatan di Pawagam 2012 – 2019

Jumlah / Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Penontonan (juta) 56.90 61.02 61.80 68.11 71.63 72.84 77.31 77.78
Kutipan Kasar (juta) RM 607.73 RM 692.17 RM 760.26 RM 869.10 RM 915.30 RM 983.64 RM 1.04bil RM 1.08bil
Jumlah Pawagam 121 124 134 141 144 151 156 162
Jumlah Skrin 754 774 869 944 991 1,094 1,094 1,183
Jumlah Kerusi 138,838 141,471 154,583 163,327 172,091 185,997 186,911 193.333

Data Filem Cereka Tempatan 2010 – 2019

FILEM TEMPATAN* 2012 2013 2014 2015 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Filem 76 71 84 82 84 82 47 59 54 48
Kutipan Kasar (juta) RM 97.29 RM 85.34 RM 78.61 RM 52.99 RM 78.61 RM 52.99 RM 84.48 RM 57.57 RM 170.40 RM 144.71
Penontonan (juta) 9.80 8.08 9.80 8.08 6.55 4.51 7.16 4.52 13.21 11.61
Purata Penontonan (juta) 0.129 0.114 0.078 0.055 0.078 0.055 0.152 0.077 0.245 0.242
Purata Harga Tiket RM 9.93 RM 10.56 RM 11.38 RM 11.75 RM 11.38 RM 11.75 RM 11.80 RM 12.74 RM 12.90 RM 12.46
Purata Kutipan (juta) RM 1.28 RM 1.20 RM 0.89 RM 0.65 RM 0.89 RM 0.65 RM 1.80 RM 0.98 RM 3.15 RM 3.01

* Termasuk filem yang tidak melalui Skim Wajib Tayang