Janji kami kepada pelanggan-pelanggan kami adalah seperti berikut:

  • Memberi perkhidmatan yang cekap, mesra, adil dan saksama.
  • Menyediakan latihan untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti sumber manusia dalam industri.
  • Menyediakan peralatan dan infrastruktur bagi memenuhi keperluan industri.
  • Memberi khidmat nasihat kepada pengamal filem untuk meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kemahiran.
  • Memantau dan menyelaras aktiviti-aktiviti ke arah membangunkan industri filem berdasarkan fakta.