Penerbitan Drama TV : 2017 – 2023

Tahun / Perkara Bilangan Judul Bilangan Penerbit Kos Penerbitan (RM)/(Juta)
2017 139 81.43
2018 139 79.14
2019 111 67.35
2020 172 85.10
2021 117 33.63
2022 80 46.92
2023 94 48.19