Penerbitan Drama TV : 2013 – 2018

Tahun / Perkara Bilangan Judul Bilangan Penerbit Kos Penerbitan (RM)/(Juta)
2013 222 178 115.64
2014 165 171 71.20
2015 119 54.72
2016 115 66.50
2017 115 66.50
2018 95 55.64
2019 35 21.58