Penerbitan Drama TV : 2015 – 2020

Tahun / Perkara Bilangan Judul Bilangan Penerbit Kos Penerbitan (RM)/(Juta)
2015 119 54.72
2016 115 66.50
2017 139 81.43
2018 139 79.14
2019 111 67.35
2020 121 73.76