Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia

Untuk sebarang permohonan data rasmi sila berhubung dengan pegawai di Unit Komunikasi Korporat seperti alamat di bawah :

Unit Komunikasi Korporat
Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS)
Kompleks Studio Merdeka
Jalan Hulu Kelang
68000 Ampang, Selangor
MALAYSIA
No. Tel: 603-41041300
No. Fax: 603-41075216

Email : info@finas.my

***Penafian – Sebarang maklumat dan informasi rasmi di laman sesawang ini adalah tertakluk kepada undang-undang Kerajaan Malaysia yang terpakai. Sebarang permohonan bagi mendapatkan maklumat tidak memberi jaminan kepada kelulusan untuk mengakses data.