Pengeluaran Lesen Filem 2017 – 2022

TAHUN/ KATEGORI 2017 2018 2019 2020 2021 2022(JANUARI)
Pengeluaran Filem (PF) 1,221 1,116 1,214 1,333 1,234 132
Pengeluaran Video (PV) 1,418 1,107 940 586 357 20
Pengedaran Filem (DF) 1,249 1,204 1,308 1,047 1,045 22
Pengedaran Video (DV) 1,661 1,649 1,840 1,075 568 33
Pemameran Filem (EF) 1,501 1,410 1,502 1,611 1,747 139
Pemameran Video (EV) 39 30 28 20 13 0
Jumlah 7,089 6,516 6,832 5,183 4,694 4,694