Pengeluaran Lesen Filem : 2006 – 2018

KATEGORI LESEN / TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 2018(Jan-Jun)
Pengeluaran Filem (PF) 1,162 1,349 1,254 1,485 1,501 833
Pengeluaran Video (PV) 2,440 44 32 14 39 19
Pengedaran Filem (DF) 848 1,070 941 1,201 1,221 668
Pengedaran Video (DV) 1,419 2,182 1,896 1,742 1,418 685
Pemameran Filem (EF) 1,379 987 941 1,138 1,249 570
Pemameran Video (EV) 37 1,533 1,394 1,437 1,661 941
Jumlah 7,285 7,165 6,458 7,017 7,089 3,716

Dikemaskini Pada 17/08/18