Bilangan Penontonan Mengikut Bahasa Filem (Juta): 2012 – 2021

Filem / Tahun Filem Malaysia* Filem Cina Filem India Filem Inggeris Filem Indonesia Filem Lain-lain Jumlah
(RM/Juta)
2012 9.80 6.60 2.12 37.89 0.01 0.48 56.90
2013 8.08 8.23 2.15 41.44 0.001 1.11 61.02
2014 6.54 6.58 2.72 45.06 0.01 0.89 61.80
2015 4.51 8.10 5.20 49.02 0 1.28 68.11
2016 7.03 7.86 5.57 47.65 0.55 2.87 71.63
2017 4.52 6.81 4.82 54.19 0.94 1.56 72.84
2018 13.21 5.34 4.45 51.76 0.82 1.73 77.31
2019 11.61 6.67 4.82 52.02 1.10 1.56 77.78
2020 2.98 1.77 0.73 4.40 0.12 0.96 10.96
2021 0.007 0.14 0.08 0.95 0.0007 0.25 1.42

Jumlah Kutipan Kasar Mengikut Bahasa Filem (RM / Juta) : 2012 – 2021

Filem / Tahun Filem Malaysia* Filem Cina Filem India Filem Inggeris Filem Indonesia Filem Lain-lain Jumlah(RM/Juta)
2012 97.29 68.88 22.65 414.16 0.11 4.64 607.73
2013 84.39 91.88 23.78 479.60 0.008 11.57 692.17
2014 74.54 79.63 32.84 563.43 0.27 9.80 760.27
2015 52.99 102.98 66.07 632.57 0 14.49 869.10
2016 83.06 100.35 71.44 617.31 6.59 35.11 915.30
2017 57.57 89.30 65.02 739.99 11.88 19.88 983.64
2018 170.40 72.17 60.68 707.02 10.21 22.98 1.04bil
2019 144.71 93.70 65.48 737.06 13.64 21.86 1.08bil
2020 111.62 26.69 10.59 64.04 1.53 13.78  228.25
2021 0.10 1.97 0.13 15.6 0.08 4.12  22.0