Bilangan Penontonan Mengikut Bahasa Filem (Juta) 2012 – 2017

Filem / Tahun Filem Malaysia* Filem Cina Filem India Filem Inggeris Filem Indonesia Filem Lain-lain Jumlah (RM/JUTA)
2012 9.80 6.60 2.12 37.89 0.01 0.48 56.90
2013 8.08 8.23 2.15 41.44 0.001 1.11 61.02
2014 6.54 6.58 2.72 45.06 0.01 0.89 61.80
2015 4.51 8.10 5.20 49.02 0 1.28 68.11
2016 7.03 7.86 5.57 47.65 0.55 2.87 71.63
2017 4.52 6.81 4.82 54.19 0.94 1.56 72.84

Jumlah Kutipan Kasar Mengikut Bahasa Filem (Juta) 2012 – 2017

Filem / Tahun Filem Malaysia* Filem Cina Filem India Filem Inggeris Filem Indonesia Filem Lain-lain Jumlah (RM/JUTA)
2012 97.29 68.88 22.65 414.16 0.11 4.64 607.73
2013 84.39 91.88 23.78 479.60 0.008 11.57 692.17
2014 74.54 79.63 32.84 563.43 0.27 9.80 760.27
2015 52.99 102.98 66.07 632.57 0 14.49 869.10
2016 83.06 100.35 71.44 617.31 6.59 35.11 915.30
2017 57.57 89.30 65.02 739.99 11.88 19.88 983.64

Dikemaskini pada 06/02/18