Bilangan Penontonan Mengikut Bahasa Filem (Juta): 2017 – 2022

Filem / Tahun Filem Malaysia* Filem Cina Filem India Filem Inggeris Filem Indonesia Filem Lain-lain Jumlah
(RM/Juta)
2017 4.52 6.81 4.82 54.19 0.94 1.56 72.84
2018 13.21 5.34 4.45 51.76 0.82 1.73 77.31
2019 11.61 6.67 4.82 52.02 1.10 1.56 77.78
2020 2.98 1.77 0.73 4.40 0.12 0.96 10.96
2021 0.82 0.20 0.145 0.93 0.645 0.00 2.36
2022 0.29 0.24 0.145 0.93 0.645 0.11 2.36

Jumlah Kutipan Kasar Mengikut Bahasa Filem (RM / Juta) : 2017 – 2022

Filem / Tahun Filem Malaysia* Filem Cina Filem India Filem Inggeris Filem Indonesia Filem Lain-lain Jumlah(RM/Juta)
2017 57.57 89.30 65.02 739.99 11.88 19.88 983.64
2018 170.40 72.17 60.68 707.02 10.21 22.98 1.04bil
2019 144.71 93.70 65.48 737.06 13.64 21.86 1.08bil
2020 111.62 26.69 10.59 64.04 1.53 13.78  228.25
2021 0.10 4.18 3.61 83.21 0.08 8.33  99.34
2022 2.66 1.46 0.29 8.45 1.29 0.23 14.38