2017

BilPetunjuk Prestasi Utama (KPI)SASARAN 2017PENCAPAIAN 2017
1
Memperkasa Industri Kreatif (Pemasaran)

Meningkatkan Jaringan pemasaran dan eksport kandungan kreatif tempatan ke peringkat antarabangsa
RM70 Juta nilai eksportRM81.33 Juta nilai eksport
2Memperkasa Industri Kreatif (Pelaburan)

Meningkatkan jumlah pelaburan penerbitan produksi filem antarabangsa dan domestik di dalam negara melalui Insentif Galakan Penggambaran (FIMI)
RM100 Juta

QMPE
RM141.8 Juta

QMPE
3Memperkasa Industri Kreatif (Pentadbiran Organisasi)

Membangunkan organisasi melalui pengstrukturan dan pengisian kekosongan perjawatan mengikut waran
Sepanjang Tahun100%
4Memperkasa Industri Kreatif (Pelesenan)

Meningkatkan pengeluaran lesen baru melalui operasi penerbitan, pengedaran dan pemameran filem
700
Pengeluaran
Lesen Baharu
850
Pengeluaran
Lesen Baharu
5Memperkasa Industri Kreatif (Pembangunan Modal Insan)

Memperkasakan profesionalisme karyawan industri melalui program kemahiran dan latihan
30

Program bersama persatuan perfileman tempatan
40

Program bersama persatuan perfileman tempatan
6Memperkasa Industri Kreatif (Pembangunan Modal Insan)

Memperkasakan kemahiran karyawan bumiputera melalui program pembangunan modal insan
2000

Orang Karyawan Bumiputera
2200

Orang
Karyawan Bumiputera
7Memperkasa Industri Kreatif (Pembangunan Modal Insan)

Memperkasakan pembangunan karyawan muda melalui program kemahiran dan latihan intensif
800

Orang Karyawan Muda
1000

orang Karyawan Muda
8Membina Masyarakat Bermaklumat (Penerbitan Kandungan Audio Visual)

Meningkatkan penerbitan kandungan audio visual beraspirasikan agenda nasional dan kerajaan
250

Penerbitan kandungan Audio Visual
280

Penerbitan kandungan Audio Visual
9Membina Masyarakat Bermaklumat (Pembangunan Data Industri)

Mengumpul, menganalisa dan merekod pencapaian filem Malaysia dari tahun 1950-2017 sebagai rujukan data industri

Sepanjang Tahun100%
10Menghubung Rakyat (Promosi dan Komunikasi)

Meningkatkan jaringan promosi filem tempatan bersama rakyat seluruh Negara
12

Program promosi filem seluruh negara
16

Program promosi filem seluruh negara
11Menghubung Rakyat (Promosi dan Komunikasi)

Meningkatkan hebahan maklumat industri dan organisasi melalui capaian media baharu
600

Muaturun artikel dan liputan berkaitan organisasi dan industri kepada rakyat
900

Muaturun artikel dan liputan berkaitan organisasi dan industri kepada rakyat

2016

PETUNJUK PRESTASI 2016

Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama Pencapaian
2016
(JANUARI
–JULAI)
(Unit Galakan Industri)

Permodalan dan Insentif

Jumlah Kutipan Kasar Filem Cereka Tempatan Melalui Syarat Wajib Tayang 98
(Unit Khidmat Produksi)

Pembangunan Infrastruktur

Hasil sewaan kemudahan, peralatan perfileman dan khidmat pasca produksi serta penjualan bahan audio visual RM21,329,568juta
Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama Pencapaian
2016
(JANUARI
JULAI)
BAHAGIAN PENGURUSAN PRODUKSI

Pembangunan Filem Dokumentari

Penerbitan Dokumentari bertaraf antarabangsa dengan kerjasama badan penyiar antarabangsa 8
Penerbitan Dokumentari 40
BAHAGIAN KREATIF & TEKNIKAL Promo 116
Bilangan Liputan Peristiwa Penting Dan Bersejarah Negara 135
BAHAGIAN PEMASARAN DAN PROMOSI

(Unit Pasaran Antarabangsa)

Penyertaan pasaran filem antarabangsa dengan nilai jualan di pasaran filem antarabangsa RM45.172 juta
GALAKAN PENGGAMBARAN

(Unit Galakan Penggambaran)

Pelaburan Produksi di  Malaysia RM457.036 juta
Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama
Pencapaian

2016
(JANUARI
-JULAI)
BHG PELESENAN & PENGUATKUASAAN

Pengurusan, Pentadbiran dan Perundangan

***

Pengeluaran Lesen Baru 869
 

Pemeriksaan lesen terhadap aktiviti perfileman

2,168
BAHAGIAN KEWANGAN Prestasi pembayaran bil dalam masa 14 hari 100%
PUSAT SUMBER

& RESTORASI

Bilangan Alihan Tajuk Filem Dalam Format Analog Ke Format Digital  -Tiada pencapaian

Mesin rosak

-Laporan telah dibuat kepada Pengarah Bahagian

2016

2015

PETUNJUK PRESTASI 2015

 

Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama Pencapaian 2015
BAHAGIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

(Unit Latihan Industri)

Pembangunan Modal Insan

1. Penyediaan Program Latihan Perfileman termasuk Program Master Class 2
2. Latihan Perfileman, Bengkel,Apresiasi & seminar 17
(Unit Galakan Industri)

Permodalan dan Insentif

Jumlah Kutipan Kasar Filem Cereka Tempatan Melalui Syarat Wajib Tayang RM51.71JUTA
(Unit Khidmat Produksi)

Pembangunan Infrastruktur

Hasil sewaan kemudahan, peralatan perfileman dan khidmat pasca produksi serta penjualan bahan audio visual RM1,329,568JUTA
 

 

 

 

Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama Pencapaian
2015
BAHAGIAN PENGURUSAN PRODUKSI

Pembangunan Filem Dokumentari

Penerbitan Dokumentari bertaraf antarabangsa dengan kerjasama badan penyiar antarabangsa
Penerbitan Dokumentari 38
BAHAGIAN KREATIF & TEKNIKAL Promo 90
Bilangan Liputan Peristiwa Penting Dan Bersejarah Negara 165
BAHAGIAN PEMASARAN DAN PROMOSI

(Unit Pasaran Antarabangsa)

Penyertaan pasaran filem antarabangsa dengan nilai jualan di pasaran filem antarabangsa RM45.172JUTA
GALAKAN PENGGAMBARAN

(Unit Galakan Penggambaran)

Pelaburan Produksi di  Malaysia RM457.038JUTA
Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama Pencapaian
2015
BHG PELESENAN 

Perundangan dan penguatkuasaan (KPI baru)

***

 

Pengeluaran Lesen Baru

869
Pemeriksaan lesen terhadap aktiviti perfileman 2,168
BAHAGIAN KEWANGAN Prestasi pembayaran bil dalam masa 14 hari 100%
BAHAGIAN KEJURUTERAAN Hasil Jualan MyCC4DWorld  RM75,690
PUSAT SUMBER

& RESTORASI

Bilangan Alihan Tajuk Filem Dalam Format Analog Ke Format Digital  -Tiada pencapaian

Mesin rosak

-Laporan telah dibuat kepada Pengarah Bahagian

2015

2014

PETUNJUK PRESTASI 2014

Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama Pencapaiann 2014
BAHAGIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

(Unit Latihan Industri)

Pembangunan Modal Insan

1. Penyediaan Program Latihan Perfileman termasuk Program Master Class 41
2. Bilangan Peserta 713
(Unit Galakan Industri)

Permodalan dan Insentif

Jumlah Kutipan Kasar Filem Cereka Tempatan Melalui Syarat Wajib Tayang RM85.33juta
(Unit Khidmat Produksi)

Pembangunan Infrastruktur

Hasil sewaan kemudahan, peralatan perfileman dan khidmat pasca produksi serta penjualan bahan audio visual RM2.5juta
BAHAGIAN KEJURUTERAAN 1.Jumlah Jam Bahan Digital         ( NKEA CCI EPP1 – MYCC – Key Initiative 2 )

2.Muatnaik bahan digital ke DAMNDS bagi agensi KKMM

122,552.95

14,853

Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama Pencapaian 2014
BAHAGIAN PENGURUSAN PRODUKSI

Pembangunan Filem Dokumentari

Penerbitan Dokumentari bertaraf antarabangsa dengan kerjasama badan penyiar antarabangsa 11
Penerbitan Dokumentari 33
BAHAGIAN KREATIF & TEKNIKAL Promo 117
Bilangan Liputan Peristiwa Penting Dan Bersejarah Negara 274
BAHAGIAN PEMASARAN DAN PROMOSI

(Unit Pasaran Antarabangsa)

Penyertaan pasaran filem antarabangsa dengan nilai jualan di pasaran filem antarabangsa RM214.51

juta

GALAKAN PENGGAMBARAN

(Unit Galakan Penggambaran)

Pelaburan Produksi di  Malaysia RM 362,371,646.03

Juta

Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama Pencapaian
2014
BHG PELESENAN & PENGUATKUASAAN

Pengurusan, Pentadbiran dan Perundangan

***

Notifikasi aduan dalam masa 24 jam bekerja.

(Disesuaikan dengan KPI YB Menteri dan KPI KSU)

75.75%

Aduan (25/33)

Tindakan diambil ke atas aduan dalam masa 72 jam bekerja

(Disesuaikan dengan KPI YB Menteri dan KPI KSU)

24.24%

Kes (8/33)

BAHAGIAN KEWANGAN Prestasi pembayaran bil dalam masa 14 hari 99.53%
PUSAT SUMBER

& RESTORASI

Bilangan Alihan Tajuk Filem Dalam Format Analog Ke Format Digital 165 jam

2014

2013

PETUNJUK PRESTASI 2013

 

Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama Pencapaian 2013
BAHAGIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

(Unit Latihan Industri)

Pembangunan Modal Insan

1. Penyediaan Program Latihan Perfileman termasuk Program Master Class 46
2. Bilangan Peserta 891
(Unit Galakan Industri)

Permodalan dan Insentif

Jumlah Kutipan Kasar Filem Cereka Tempatan Melalui Syarat Wajib Tayang RM85juta
(Unit Khidmat Produksi)

Pembangunan Infrastruktur

Hasil sewaan kemudahan, peralatan perfileman dan khidmat pasca produksi serta penjualan bahan audio visual RM2.06juta
BAHAGIAN KEJURUTERAAN 1.Jumlah Jam Bahan Digital         ( NKEA CCI EPP1 – MYCC – Key Initiative 2 )

2.Muatnaik bahan digital ke DAMNDS bagi agensi KKMM

26,154(jam)

10,058

Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama Pencapaian
2013
BAHAGIAN PENGURUSAN PRODUKSI

Pembangunan Filem Dokumentari

Penerbitan Dokumentari bertaraf antarabangsa dengan kerjasama badan penyiar antarabangsa 8
Penerbitan Dokumentari 47
BAHAGIAN KREATIF & TEKNIKAL Promo 97
Bilangan Liputan Peristiwa Penting Dan Bersejarah Negara 268
BAHAGIAN PEMASARAN DAN PROMOSI

(Unit Pasaran Antarabangsa)

Penyertaan pasaran filem antarabangsa dengan nilai jualan di pasaran filem antarabangsa RM160.70
 juta
GALAKAN PENGGAMBARAN

(Unit Galakan Penggambaran)

Pelaburan Produksi di  Malaysia RM148
juta
Bahagian / Unit Petunjuk Prestasi Utama Pencapaian
2013
BHG PELESENAN & PENGUATKUASAAN

Pengurusan, Pentadbiran dan Perundangan

***

Notifikasi aduan dalam masa 24 jam bekerja.

(Disesuaikan dengan KPI YB Menteri dan KPI KSU)

100%
(Jumlah 58 kes)
Tindakan diambil ke atas aduan dalam masa 72 jam bekerja

(Disesuaikan dengan KPI YB Menteri dan KPI KSU)

93%
54/58 kes
(34-Tindakan
20-Tindakan
berbentuk
amaran )
BAHAGIAN KEWANGAN Prestasi pembayaran bil dalam masa 14 hari 100%
PUSAT SUMBER

& RESTORASI

Bilangan Alihan Tajuk Filem Dalam Format Analog Ke Format Digital 130 jam

2013