Kos Pengeluaran Filem Mengikut Sijil Pengakuan Pengambaran Filem (SPP): 2015 – 2019

TAHUN/KATEGORI 2015 2016 2017 2018  2019 (JAN – SEPT)
Animasi 11.45 2.03 0.49 27.64 3.54
Cereka Pawagam 102.50 72.3 100.43 151.45 102.08
Cereka Pendek 16.66 1.63 1.43 5.967 2.57
Cereka TV 23.53 24.52 18.50 18.04 23.72
Cereka VCD 1.17 0.40 0.097 0.32 0.08
Documentari 11.54 22.79 17.70 10.83 18.32
Drama TV 54.72 66.5 81.43 80.13 46.06
Game Show 5.65 0.6 5.92 0.87 3.25
Muzikal 16.91 9.509 8.88 2.292 4.25
Pendidikan 0.64 0.54 0.02 0.16 0.15
Promosi 0.11 0.37 0.49 0.79 0.24
Realiti TV 2.68 3.67 9.33 13.077 3.69
Temubual 6.63 0.515 7.03 19.1 4.33
Video Korporat 1.05 0.27 0.03 1.6 0.19
Program TV 110.32 52.88 131.75 125.47 81.4
JUMLAH (RM JUTA) 365.56 258.524 383.53 457.736 293.87

Bilangan Penerbitan Mengikut Sijil Perakuan Penggambaran (SPP) : 2015 – 2019

KATEGORI/ TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 (JAN – SEPT)
Animasi 4 2 3 6 4
Cereka Pawagam 94 60 80 84 78
Cereka Pendek 24 17 14 38 25
Cereka TV 194 231 172 197 212
Cereka VCD 5 3 2 4 3
Documentari 44 48 77 51 85
Drama TV 119 115 139 138 74
Game Show 12 5 10 6 9
Muzikal 26 20 29 12 27
Pendidikan 1 2 2 2 5
Promosi 2 3 5 11 4
Realiti TV 10 9 25 28 11
Temubual 15 7 21 24 9
Video Korporat 5 57 2 11 1
Program TV 165 180 255 249 176
JUMLAH 720 759 836 861 723