Kos Pengeluaran Filem Mengikut Sijil Pengakuan Pengambaran Filem (SPP): 2015 – 2020

TAHUN/KATEGORI 2015 2016 2017 2018  2019  2020 (Jan- Nov)
Animasi 11.45 2.03 0.49 27.64 16.15 2.38
Cereka Pawagam 102.50 72.3 100.43 151.45 166.51 68.9
Cereka Pendek 16.66 1.63 1.43 5.967 2.91 1.292
Cereka TV 23.53 24.52 18.50 18.04 32.51 25.1
Cereka VCD 1.17 0.40 0.097 0.32 0.08 0.08
Documentari 11.54 22.79 17.70 10.83 22.98 25.81
Drama TV 54.72 66.5 81.43 80.13 67.35 73.76
Game Show 5.65 0.6 5.92 0.87 5.05 1.79
Muzikal 16.91 9.509 8.88 2.292 5.4 2.981
Pendidikan 0.64 0.54 0.02 0.16 0.15 1.1
Promosi 0.11 0.37 0.49 0.79 0.262 0.65
Realiti TV 2.68 3.67 9.33 13.077 8.89 10.24
Temubual 6.63 0.515 7.03 19.1 5.16 9.17
Video Korporat 1.05 0.27 0.03 1.6 0.199 0.128
Program TV 110.32 52.88 131.75 125.47 142.63 116.67
Online 0 0 0 0 0 3.27
JUMLAH (RM JUTA) 365.56 258.524 383.53 457.736 476.231 340.051

Bilangan Penerbitan Mengikut Sijil Perakuan Penggambaran (SPP) : 2015 – 2020

KATEGORI/ TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019  2020(Jan-Sept)
Animasi 4 2 3 6 5 3
Cereka Pawagam 94 60 80 84 102 49
Cereka Pendek 24 17 14 38 35 24
Cereka TV 194 231 172 197 284 233
Cereka VCD 5 3 2 4 3 1
Documentari 44 48 77 51 113 108
Drama TV 119 115 139 138 111 154
Game Show 12 5 10 6 10 5
Muzikal 26 20 29 12 33 18
Pendidikan 1 2 2 2 5 10
Promosi 2 3 5 11 6 16
Realiti TV 10 9 25 28 18 18
Temubual 15 7 21 24 14 20
Video Korporat 5 57 2 11 2 7
Program TV 165 180 255 249 252 277
Online 0 0 0 0 0 19
JUMLAH 720 759 836 861 993 962