Kos Pengeluaran Filem Mengikut Sijil Pengakuan Pengambaran Filem (SPP): 2013 – 2019

TAHUN/KATEGORI 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019 (Jan – Apr)
Animasi 6.72 16.34 11.45 2.03 0.49 27.64 1.25
Cereka Pawagam 115.73 92.00 102.50 72.3 100.43 151.45 41.83
Cereka Pendek 0.86 0.66 16.66 1.63 1.43 5.967 1.9
Cereka TV 43.65 37.00 23.53 24.52 18.50 18.04 13.37
Cereka VCD 0.23 0.15 1.17 0.40 0.097 0.32 0.03
Documentari 12.67 11.05 11.54 22.79 17.70 10.83 11.22
Drama TV 84.99 71.19 54.72 66.5 81.43 80.13 21.58
Game Show 13.57 11.01 5.65 0.6 5.92 0.87 2.94
Muzikal 6.12 9.50 16.91 9.509 8.88 2.292 3.16
Pendidikan 2.84 1.25 0.64 0.54 0.02 0.16 0.03
Promosi 0.34 0.15 0.11 0.37 0.49 0.79 0.05
Realiti TV 16.98 10.28 2.68 3.67 9.33 13.077 2.4
Temubual 7.67 1.83 6.63 0.515 7.03 19.1 3.95
Video Korporat 0.99 0.44 1.05 0.27 0.03 1.6 0.19
Program TV 64.93 76.47 110.32 52.88 131.75 125.47 50.84
JUMLAH (RM JUTA) 378.29 339.32 365.56 258.524 383.53 457.736 154.74

Bilangan Penerbitan Mengikut Sijil Perakuan Penggambaran (SPP) : 2013 – 2019

KATEGORI/ TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Animasi 8 7 4 2 3 6 1
Cereka Pawagam 90 96 94 60 80 84 35
Cereka Pendek 30 24 24 17 14 38 16
Cereka TV 385 301 194 231 172 197 124
Cereka VCD 2 2 5 3 2 4 2
Documentari 83 67 44 48 77 51 59
Drama TV 222 178 119 115 139 138 35
Game Show 17 13 12 5 10 6 7
Muzikal 30 28 26 20 29 12 13
Pendidikan 12 5 1 2 2 2 2
Promosi 3 3 2 3 5 11 1
Realiti TV 19 18 10 9 25 28 8
Temubual 19 10 15 7 21 24 7
Video Korporat 4 8 5 57 2 11 1
Program TV 184 203 165 180 255 249 104
JUMLAH 1,108 963 720 759 836 861 415