Program : Bual Bicara Selamat Pagi Malaysia
Tajuk : Road to the Oscars
Tarikh : 17 Julai 2020
Masa : 8.30 pagi
Hadir :
1. YBrs. Tuan Zakaria Abdul Hamid, Pengerusi FINAS
2. YBhg Dato’ Norman Abdul Halim, Timbalan Pengerusi FINAS

1

7