#LensaFINAS

Bangi, 18 Mac 2023 – Pertubuhan Generasi Digital Malaysia (PGDM) telah menganjurkan PGDM Annual Digital Award Night 2023 di Hotel Tenera. Majlis telah dirasmikan oleh YBhg. Datin Seri Harnie Mohamed, Pengerusi PGDM. Pada majlis ini YBrs. Prof. Dr. Md. Nasir Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif FINAS juga telah menerima Anugerah Reformation and Development of Malaysia Film Industries yang di sampaikan oleh tetamu kehormat Yang Mulia Tengku Putri Dora binti Tengku Muhammed, wakil Penaung PGDM.

Turut hadir juga ialah YM Raja Khairul Azman Raja Karim, Pengarah Pemasaran, YM Ts. Raja Mohammad Adhzim’ Raja Ahmad, Pengarah Kejuruteraan, Encik Muhammad Ar-Riyyan Mohamad Roslan, Pengarah Pembangunan Industri serta pegawai-pegawai kanan FINAS.

#FilemKitaCitraKita
#FINASMalaysia

4