AKTIVITI FINAS UNTUK PEMBANGUNAN INDUSTRI

PEMASARAN & PROMOSI

DALAM NEGARA

LUAR NEGARA

 • Program Merakyatkan Seni – Pameran dan Uji Bakat
 • Program Merakyatkan Filem – Tayangan Filem Malaysia di Panggung Coliseum, Jalan Tuanku Abdul Rahman
 • Kelab Pencinta Filem – Sekolah Menengah, IPTA & IPTS yang terpilih di seluruh negara
 • Tayangan Filem Pacak – Kerjasama agensi kerajaan, kerajaan negeri dan pihak swasta
 • Insentif bahan cetakan promosi filem wajib tayang

(RM5,000/-)

Menghadiri Pasaran Filem Secara Konsisten

 • Berlin Film Market
 • Hong Kong Film Mart
 • MIPTV
 • Marche du Film/ Cannes Film Festival
 • MIPCOM
 • American Film Market (AFM)
 • Asia TV Forum (ATF)

FIMI

FILM IN MALAYSIA INCENTIVE

DALAM NEGARA

LUAR NEGARA

 • Rebat tunai sebanyak 30% bagi Perbelanjaan Pengeluaran Produksi Malaysia yang layak (Qualifying Malaysian Production Expenditure, QPME).
 • Aktiviti produksi atau aktiviti pascaproduksi bagi produser tempatan dan asing untuk pembangunan kandungan dalam televisyen, filem dan lain-lain pengeluaran skrin di Malaysia.

KERJASAMA STRATEGIK

DALAM NEGARA

LUAR NEGARA

 • Kerjasama Produksi Bersama Australia

MYCC4DWORLD

DALAM NEGARA

LUAR NEGARA

My Creative Content For The World (MYCC4DWORLD) atau Digital Asset Management And Distribution System (DAMNDS) adalah projek peruntukan  NKEA yang dibangunkan menerusi projek MyCreative Content (EPP1) di bawah bidang Communication, Content Infrastructure (CCI);

 

Fungsi:

 • Mengumpul semua asset digital bahan agensi yang mempunyai nilai komersial dengan menggunakan kaedah muatnaik kandungan digital  ke dalam repositori sepusat;
 • Mengurus kandungan digital di dalam repositori ;
 • Menyediakan platform jualan kandungan digital secara dalam talian;
 • Platform perkhidmatan (Services platform) – menyediakan platform

untuk perkongsian kandungan digital secara dalam talian;

 • Memelihara (archive) – memelihara kandungan digital supaya sentiasa boleh diakses pada masa akan datang; dan
 • Recovery System – berperanan sebagai  Recovery System bagi kandungan digital bernilai komersial bagi agensi di KKMM.
 • Membantu merangsang pembangunan kandungan tempatan dan memudahkan penjualan di dalam dan  ke luar negara;

PEMBANGUNAN MODAL INSAN

DALAM NEGARA

LUAR NEGARA

Latihan Perfileman FINAS

Bengkel Sepanjang Tahun 2014 (45 Buah Bangkel)

 • Bengkel Teknik Kamera Video Asas
 • Bengkel Penulisan Skrip (Sarawak)
 • Bengkel Lakonan Layar TV/Filem
 • Bengkel Lakonan
 • Bengkel Teknik Kamera Video Asas
 • Bengkel  Penulisan Skrip
 • Bengkel  Teknik Kamera Video Lanjutan
 • Bengkel Intensif Penerbitan Dokumentari
 • Bengkel Penerbitan Video Dokumentari
 • Bengkel Teknik Kamera Video Lanjutan
 • Bengkel Pengarahan
 • Bengkel Penulisan Skrip
 • Bengkel Pengurusan Produksi (Sarawak)
 • Bengkel Penulisan Skrip Patuh Syariah
 • Bengkel Pencahayaan
 • Bengkel Penulisan Skrip Dokumentari
 • Seminar ”Sinema Islam : Falsafah, Nilai & Cabaran”
 • Tayangan dan Apresiasi Filem ’Vikingdom’
 • Bengkel Penulisan Skrip Asas
 • Bengkel Penulisan Skrip
 • Bengkel MCP
 • Bengkel Pengurusan Produksi
 • Bengkel Pengarahan Seni Filem
 • Bengkel Lakonan
 • Bengkel Penulisan Skrip Dokumentari
 • Bengkel Penyuntingan Naratif
 • Bengkel Teknik Kamera Video Asas
 • Bengkel Penerbitan Pasca Audio
 • Bengkel Penerbitan Video
 • Bengkel Penyuntingan Naratif
 • Bengkel Penerbitan Filem Pendek
 • Bengkel Teknik Kamera Video Lanjutan
 • Bengkel Penyuntingan Naratif
 • Bengkel Penerbitan Video (IKBN Langat)
 • Bengkel Penerbitan Klip Video
 • Bengkel Animasi
 • Bengkel Teknik Kamera Video Asas
 • Bengkel Multi Camera Production(MCP)
 • Bengkel Lakonan
 • Bengkel Penerbitan Klip Video
 • Bengkel Penerbitan Video Dokumentari
 • Bengkel Pencahayaan
 • Bengkel Teknik Kamera Video Lanjutan
 • Bengkel Pengarahan
 • Bengkel Pencahayaan

Senarai Master Class (4 Buah Master Class)

 • Animation Masterclass (M4)
 • Masterclass On Colour Technique (M2)
 • Directing Masterclass (M3)
 • Masterclass On Screenplay Writing & Short Film Making (M1)

Apresiasi Filem (2014)

 • Apresiasi Filem 4- Laga
 • Apresiasi Filem 3 – The Journey
 • Tayangan & Apresiasi
 • Menjalin kerjasama strategik bersama pusat pengajian
 

MENGURUSKAN DANA UNTUK PENGGIAT INDUSTRI

(PERMODALAN & INSENTIF)

DALAM NEGARA

LUAR NEGARA

 • Dana Kesan Khas (CGI)
 • Dana Pembangunan Seni Filem & Multimedia
 • Skim Wajib Tayang
 • Dana Filem Animasi
 • Insentif Tayangan Filem Cereka
 • Sijil Perakuan Filem Tempatan
 • Dana Pembangunan Skrip

PEMBANGUNAN TEKNOLOGI DAN INFRASTUKTUR

DALAM NEGARA

LUAR NEGARA

 • Studio Digital Mix Stage
 • Studio Sound Stage
 • Pawagam Mini P. Ramlee
 • Studio Ho Ah Loke
 • Studio L. Krishnan
 • Pusat Pasca Produksi (FINAS POST)
 • Dataran Karyawan

PEMBANGUNAN FILEM DOKUMENTARI DAN ANIMASI

DALAM NEGARA

LUAR NEGARA

PENERBITAN FILEM DOKUMENTARI OLEH FINAS

2010

2011

2012

2013

 

UNJURAN 2014

Pengurusan Produksi FINAS

1

3

1

26

20

Penerbit Tempatan

13

54

41

21

21

Jumlah

14

57

42

47

41

PENERBITAN FILEM DOKUMENTARI DENGAN KERJASAMA PENYIAR ANTARABANGSA

2010

2011

2012

2013

UNJURAN 2014

Discovery Networks Asia

5

8

10

National Geographic Channels

2

1

AETN All Asia Networks

5

5

2

Jumlah

7

5

8

8

10

PENGURUSAN, PENTADBIRAN DAN PERUNDANGAN

DALAM NEGARA

LUAR NEGARA

1.     AKTA PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL MALAYSIA        1981 (PINDAAN 1984) AKTA 244 DAN AKTA A589

Satu akta untuk menggalak, memelihara dan memudahkan kemajuan industri perfileman Malaysia.

2.    PENGECUALIAN DI BAWAH SEKSYEN 34

Mengecualikan mana-mana orang ke atas semua peruntukan kuasa menteri untuk akta.

 

3.  AKTA PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL MALAYSIA (PINDAAN) 2013

Pindaan kepada Akta 244 mengenai penggabungan filem negara Malaysia dan FINAS.

 

PERUNDANGAN – PERUNDANGAN KECIL

1.  PERATURAN – PERATURAN PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL MALAYSIA

(PELESENAN) 1983

Tatacara/proses permohonan dan pembaharuan lesen. Fee lesen dan deposit.Pematuhan dan pembatalan lesen.

 

2      PERATURAN – PERATURAN PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL MALAYSIA

(MENGKOMPAUN KESALAHAN) 1985

Apa-apa kesalahan di bawah akta (kecuali seksyen 22) dan apa-apa kesalahan di bawah peraturan boleh dikompaun.

 

3      PERATURAN – PERATURAN PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL MALAYSIA

(SKIM WAJIB TAYANG) 2005

Mengurus dan mengawal selia filem tempatan atau usaha sama bagi maksud membolehkan ia ditayang secara wajib di pawagam.

4.     PERATURAN-PERATURAN PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL MALAYSIA (BAYARAN FILEM) 1988

Tatacara/proses dan kadar bayaran bagi filem import.

 

5.     GARIS PANDUAN MENGENAKAN BAYARAN KOMPAUN

Penetapan kadar kompaun mengikut jenis-jenis kesalahan.

 

6.     JADUAL KETIGA SYARAT – SYARAT LESEN

Syarat asas pemegang lesen seperti tidak boleh pindah milik lesen, mempamer lesen dan lain – lain.

 

7.     SYARAT – SYARAT TAMBAHAN LESEN PENGELUARAN, PENGEDARAN DAN PAMERAN FILEM

 • Garis Panduan Surat Perakuan Penggambaran (SPP)
 • Garis Panduan Filem Iklan Buatan Malaysia (MIM)
 • Garis Panduan Sokongan Pekerja Filem Asing (PFA)
 • Garis Panduan Padu Citra (FDAM, SENIMAN, PROFIMA)