1. AKTA PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL MALAYSIA 1981 [AKTA 244]
 • Peraturan-Peraturan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (Bayaran Filem) 1988-P.U.(A) 209/1988
 • Peraturan-Peraturan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (Kompaun) 1985-P.U.(A) 264/1985
 • Peraturan-Peraturan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (Pelesenan) 1983-P.U.(A) 546/1983
 • Peraturan-Peraturan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (Skim Wajib Tayang) 2005-P.U.(A) 232/2005

  2. AKTA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 1998 [AKTA 588]

 • Peraturan-Peraturan Komunikasi Dan Multimedia (Pemberian Perkhidmatan Sejagat) 2002 – P.U. (A) 419/2002
 • Peraturan-Peraturan Komunikasi Dan Multimedia (Tribunal Rayuan) (Saraan Anggota) 2009- 118/2009
 • Peraturan-Peraturan Komunikasi Dan Multimedia (Tribunal Rayuan) (Tatacara Rayuan) 2009- P.U.(A) 117/2009
 • Peraturan-Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Pengkompaunan Kesalahan) 2001 – P.U. (A) 346/2001
 • Peraturan-Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Standard Teknik) 2000 – P.U. (A) 124/2000
 • Peraturan-Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Pelesenan) 2000 – P.U. (A) 129/2000
 • Peraturan-Peraturan Komunikasi Dan Multimedia (Spektrum) (Pindaan) 2000 – P.U. (A) 128/2000
 • Peraturan-Peraturan Komunikasi Radio (Pengiklanan) 1985 – P.U.(A) 12/1985

  3. AKTA SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA 1998 [AKTA 589]

 • Peraturan-Peraturan Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia (Jawatankuasa Tatatertib Dan Lembaga Rayuan Tatatertib) 2007-P.U.(A) 219/2007
 • Peraturan-Peraturan Tatatertib Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia 2007-P.U.(A) 218/2007

  4. AKTA PERKHIDMATAN POS 2012 [AKTA 741]

 • Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Pos (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) 1994 – P.U. (A) 330/1994
 • Kaedah-Kaedah Perkhidmatan Pos (Kadar Bayaran Pos) 2005 – P.U. (A) 80/2005
 • Kaedah-Kaedah Pejabat Pos (Pengecualian) 1998 – P.U.(A) 306/1998
 • Post Office Rules 1947 – M.U. G.N. 8436 of 1947

  5. AKTA TANDATANGAN DIGITAL 1997 [AKTA 562]

 • Peraturan-Peraturan Tandatangan Digital 1998 – P.U. (A) 359/1998

  6. AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 [AKTA 709]

7. AKTA BERNAMA 1967 [AKTA 449]