SEBUT HARGA KONTRAK PERKHIDMATAN PENYEDIAAN INSURANS DAN CUKAI JALAN KENDERAAN FINAS BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN (2022 HINGGA 2025) – FINAS (S) A.002/24 (22) – 06

Jadual Harga – Insurans dan Cukai Jalan

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBAIKAN KEROSAKAN PERKAKASAN PEPASANGAN SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN DI FINAS PETALING JAYA DAN FINAS HULU KELANG – FINAS (S) A.002/24 (22) – 08

Jadual Harga – Sistem Pencegah Kebakaran

SEBUT HARGA PEMBAHARUAN LESEN, KHIDMAT SOKONGAN DAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN RANGKAIAN PUSAT DATA FINAS HULU KELANG DAN PETALING JAYA SERTA PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN ANTIVIRUS – FINAS (S) A.002/24 (22) – 14

Jadual Harga – Lesen Antivirus

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI KOMPUTER DAN LAPTOP – FINAS (S) A.002/24 (22) – 15

Jadual Harga – Komputer dan Laptop

SEBUT HARGA PEMBELIAN BAJU BATIK RASMI PENJAWAT DAN AHLI PERBADANAN FINAS – FINAS (S) A.002/24 (22) – 16

Jadual Harga – Baju Batik