#LensaFINAS
Kenyataan Media Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS).
Tajuk : FINAS Sokong Sumbangan Industri Perfileman Kepada Ekonomi Negara.
Tarikh : 4 Julai 2022.
Unit Komunikasi Korporat
Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS).

2

3