PELANGGAN YANG DIHORMATI,

MULAI 1 JANUARI 2018, NO. SIRI SPP HENDAKLAH DICATAT & DITAYANGKAN PADA PERMULAAN SEMUA PRODUKSI SEPERTIMANA SYARAT 1, SYARAT-SYARAT TAMBAHAN LESEN PENGELUARAN FILEM [ PERATURAN 4, PERATURAN-PERATURAN PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL MALAYSIA (PERLESENAN) 1983]

KERJASAMA DAN PERHATIAN PIHAK TUAN/PUAN DIUCAPKAN
TERIMA KASIH

KETUA PENGARAH FINAS