NOTIS PEMBERITAHUAN PELANGGAN BAGI PENGECUALIAN GARIS PANDUAN FIMI KE ATAS PERMOHONAN DARIPADA PENYIAR SWASTA TEMPATAN DAN FORMAT PROGRAM REALITI TV TEMPATAN
baru

Notis Pemberitahuan – Pengecualian Syarat Permohonan FIMI (salinan bersih) – 10092020 (00631924)