KERJA-KERJA MEREKABENTUK, MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR LAPORAN TAHUNAN 2015KENYATAAN TAWARAN 12-1