KERJA-KERJA MEREKA BENTUK, MENGUBAHSUAI DAN MEMBINA RUANGAN SERTA MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN PERALATAN AUDIO VISUAL BAGI PAKEJ (A) MUSEUM OF MOVING IMAGE (MOMI) SERTA PAKEJ (B) MEDIATHEQUE DAN RESTORASI MEDIA DI KOMPLEKS FINAS, PETALING JAYA.iklan-min