Seluruh warga KKMM, Jabatan dan Agensi mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada YBhg. Dato’ Suriani binti Dato’ Ahmad atas pelantikan sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia berkuatkuasa mulai 1 Julai 2019.
Tahniah