Industri Dokumentari Di Malaysia

INDUSTRI

Pengarang : Asiah Sarji, Faridah Ibrahim & Shamsubaridah Ramlee
Penerbit : Industri Dokumentasi Di Malaysia
Tahun Terbitan :2009
Harga Tidak Termasuk SST : RM 48.00
Sinopsis :

Buku ini menjelaskan bagaimana keadaan dalam industri filem dokumentasi Malaysia diterokai secara saintifik dan sistematik berasaskan isu – isu yang diberi perhatian. Pendekatan kajian bermaksud perspektif atau cara isu industri dokumen ini diteliti sebagai subjek kajian