Tarikh : 10 Ogos 2020 (Isnin)
Tempat : Pejabat FINAS Cawangan Johor

Diiringi :
1. YBrs. Encik Abdul Halim Anen, Pengarah Pelesenan & Penguatkuasa FINAS
2. YBrs. Encik Mat Sapar Mat Saad, Ketua Cawangan FINAS Johor
3. Pegawai-Pegawai FINAS Cawangan Johor
1

3