Ketua Pengarah dan seluruh penjawat FINAS ingin merakamkan sekalung penghargaan dan terima kasih kepada Pn. Nurul Shaadah Shaaban, Pembantu Tadbir Pentadbiran FINAS yang bersara pilihan pada 1 Oktober 2018. Beliau telah memberikan perkhidmatan yang cemerlang selama 12 tahun kepada FINAS sejak tahun 2007. Semoga Allah SWT terus merahmati Pn. Nurul Shaadah Shaaban dunia dan akhirat.