Tarikh: 10 -14 Ogos 2020
Objektif : Pembangunan modal insan merangkumi pemerkasaan kemahiran, profesion dan jaringan ilmu berkaitan asas seni lakonan filem dan TV, asas teknik kamera dan asas solekan kesan khas.
BENGKEL SENI LAKONAN FILEM DAN TV
Tenaga pengajar : Shahili Abdan (Namron)
Pembantu : Ahmad Hanif husaini
Peserta : 16 orang
BENGKEL TEKNIK KAMERA
Tenaga pengajar : Raja Mukhriz B. Raja Kamaruddin
Pembantu : Muhammad Afiq B. Muhamad Mohsin
Peserta : 14 orang
BENGKEL SOLEKAN KESAN KHAS
Tenaga pengajar :Norela Binti Ulis
Pembantu : Reza Syafiq B. Zainal Rashid
Peserta : 16 orang
1